ห้ามเปิดเพลงสรรเสริญฯ อ้างว่าผิดหลักศาสนา ข่าวสารที่ต้องพิสูจน์ และจัดการ

ห้ามเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี  อ้างว่าผิดหลักศาสนา

เป็นความไม่สบายใจส่วนตัวครับ

ในส่วนความคิดของผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่

มีการห้ามเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี

โดยอ้างว่าผิดหลักของศาสนาอิสลาม

ตรงเนื้อเพลงที่ร้องว่า

“ข้าฯวรพุทธเจ้า…………”

ผิดหลักมุสลิม  เพราะไม่ใช่ชาวพุทธ เพราะฉะนั้น ห้ามเปิด

เป็นการบิดเบือน หรือว่าเกิดจากความไม่เข้าใจจริงๆ

ก็ไม่ทราบเหมือนกัน

ใครจะเชื่อว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง

เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทย

คนพวกนี้กำลังทำอะไร กละคิดอะไรอยู่ เป็นคำถามในใจของผม

ไม่สบายใจเป็นอย่างมากที่ได้ยินข้อห้ามนี้

เกิดขึ้น ณ สถานที่หนึ่งไม่ไกลจากตัวผม

ในชั้นนี้ความน่าเชื่อถือของข่าวสาร

อยู่ระดับที่เอาหัวเป็นประกันได้

ก.1  หรือ 1 ก.

ไม่แน่ใจว่าเค้าเรียกความน่าเชื่อถือของข่าวสารตามแบบสันติบาล

ผมจะพยายามติดตามหาต้นตอ ที่มา และคนสั่ง

มายืนยันให้ได้

ที่สำคัญจะต้องมีการทำความเข้าใจ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

อย่างทันที และด่วนที่สุด

อย่าละเลยว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ

ในชั้นนี้

นำมาบอกเล่าแค่นี้ก่อน สวัสดีครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s