ช น ะ โ ด ย ไ ม่ ต้ อ ง ร บ

“ชนะโดยไม่ต้องรบ”

คำกล่าวนี้จะได้ยินถี่ขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป็นดำริ ของแม่ทัพภาคที่ 4 คนปัจจุบัน

ท่านได้กล่าวถึงแนวความคิดอีกแนวทางหนึ่งที่จะนำมาปรับใช้

ให้เป็นแผนการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความสงบสุข

ในจังหวัดชายแดนใต้ของเรา

เน้นเรื่องมวลชนเป็นหลัก

ชื่นชม กับหลักการดังกล่าวครับ

แต่ที่สำคัญต้องมีการทำความเข้าใจถึงการปฏิบัติ

การให้ได้มาซึ่งชัยชนะ  โดยไม่มีการรบ

เพราะเท่าที่ผ่านมาพบเห็นการปฏิบัติบางอย่างที่ดูเหมือนว่าจะมุ่งเน้น

นโยบายการไม่รบดังกล่าว

แต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะถูกต้อง

มีการสืบสวนติดตามคนร้ายจากพยานหลักฐาน

มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ  เป็นขั้นตอน พสูจน์ทราบตัวบุคคล

ที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยง อย่างมีหลักฐานและวัตถุพยานยืนยัน

เพียงพอที่จะดำเนินคดีกลุ่มคนเหล่านั้นได้ตามกฎหมาย

มันส์มาก

แต่ต้องมาสะดุด

ขั้นตอนที่เชื่อว่าจะถึงจุดสุดยอด

ล่มซะงั้น

“พื้นที่นี้ห้ามเข้าทำการจับกุม เพราะเป็นพื้นที่ทำงานมวลชน”

เป็นการตีความเจตนาของเบื้องบน เป็นว่าห้ามรบ ห้ามจับคนร้าย

ถ้าไม่รบ ไม่จับกุมคนร้าย

อย่าหวังเลยว่าจะได้รับชัยชนะ

จะรังแต่พบกับความสูญเสีย

ผู้ปฏิบัติไม่ได้เป็นคนที่สามารถจะคิดเองได้ เหมือนกันทุกคน

ตัวอย่างที่กล่าวมานั้น

แสดงให้เห็นว่า มีเพียงความสามารถฟัง อ่าน เขียนได้ เท่านั้น

แต่ขาดสภาวะ ความสามารถการแยกแยะ การคิดด้วยสมอง

.

การชนะโดยไม่ต้องรบ

ไม่น่าจะหมายความว่า  ห้ามจับกุมคนร้าย ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ควรจะมีการทำความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง

งานมวลชน ก็ทำไปให้เต็มระบบ อย่าตำน้ำพริกละลายอ่าวไทยมากนัก

การนำตัวคนทำผิดกฎหมาย ก็ต้องทำอย่างจริงจัง เป็นธรรม

.

.

มาบ่นให้ฟังครับ

เพื่ออะไรจะดีขึ้นบ้าง

สวัสดีครับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s