อิ ส ล า ม เป็นมากกว่าศาสนา

การที่ได้มาทำงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

เป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่ง

ที่ได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย

ยอมรับว่าขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรม ของชุมชน

มีผลต่อแนวทางการดำเนินชีวิต ความเป็นไปของผู้คน

ศาสนา

เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของแต่ละบุคคล

มีแก่นแท้ มุ่งให้ทุกคนเป็นคนดี

เป็นสิ่งที่เราได้มาโดยการกำเนิด

ที่ผ่านมาพุทธศาสนา ที่ผมคุ้นเคย ก็มุ่งสั่งสอนให้ทุกคนเชื่อในบาปบุญ

เคารพยึดมั่นในความดี

ซึ่งก้ไม่ได้มีความแตกต่างไปจากศาสนาอิสลาม

สังคมใหม่ที่ผมได้เข้ามาสัมผัส เนื่องด้วยการดำเนินปฏิบัติหน้าที่

สังคมใหม่นี้ที่มีความขัดแย้ง บางอย่างเกิดขึ้น

อันเนื่องมาจากปัญหา หลายแหล่งต้นทาง และเกิดขึ้นมายาวนาน

สิ่งที่ผมสัมผัสได้

"อิสลาม  เป็นมากกว่าศาสนา  เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของชนชาวมุสลิม"

การที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน

มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้อง รู้ และเข้าใจ

มุสลิม ในพื้นที่ อย่างถ่องแท้

แบบว่าว่างงานครับ  เลยคิดอะไรเล่นๆ

ความคิดที่ดี  จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

แล้วก็จะกลายเป็นผลงานที่ดีนะครับ

.

เมื่อไหร่ กรุงเทพฯ จะ สงบกันสักที  อยากกลับบ้านแล้วหละครับ

น่ากลัวกว่า ชายแดน มากมาย

ข่าวสดๆ  ล่าสุด ผมถูก สั่งห้ามทำธุรกรรมทางการเงิน

ไม่ได้จาก DSI นะครับ

แต่จาก ธนาคาร เพราะ ม่ายเบี้ย

Advertisements

2 responses to “อิ ส ล า ม เป็นมากกว่าศาสนา

  1. หทัยกาญจน์

    ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี แต่คนไม่ดีที่ชอบอ้างศาสนา ก็คือมารศาสนา

  2. จะมีบ้างไหมแค่ใครสักคน

    หลักศาสนาที่ดีคือต้องไม่นำมาบิดเบือน..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s