ภาพประวัติศาสตร์ ที่น้อยคนเคยได้เห็น เชิญชมครับ

ในขณะที่บ้านเมืองเราตกอยู่ในบรรยากาศ

ของการแตกความสามัคคี

ใช้การเมืองแทรกแซงเข้าไปทุกอนุ ทุกองค์กรของสังคม

ผลประโยชน์บดบัง ศีลธรรม

ความวุ่นวายที่เกิดขึ้น จะส่งผลให้สิ่งที่จะปรากฎต่อลูก หลานในวันหน้า

เป็นภาพที่สลดหดหู่

เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าอับอาย

ผิดกับอดีตที่ผ่านมา

มีโอกาสได้รับชมภาพที่ไม่เคยได้เห็นที่ใดมาก่อน

บรรพบุรุษของเราได้สร้างสรรค์ สิ่งดีงาม สิ่งทรงคุณค่า

เมื่อเรามีโอกาสย้อนกลับไปชม ไปสัมผัสภาพในสมัยนั้นๆ

ทำให้เกิดความปราบปลื้มใจ 

ความยิ่งใหญ่ของชาติไทยเรา ความเจริญในด้านทางศิลปวัฒนธรรม

ดังนี้ครับ

ซุ้มประตูยอดมงกุฎทางเข้าอุโบสถวัดอรุณราชวราราม หรือวัดแจ้ง

มีทวารบาลยักษ์ คือ ทศกัณฐ์ด้านซ้าย

และสหัสเดชะ ด้านขวา  ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2410

ภาพมุมสูงในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2429 ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของการ

พระราชพิธีมหาพิไชยมงคล

ลงสรงสนานรับพระปรมาภิไธย ในสมเด็จลูกยาเธอ  เจ้าฟ้า

พระราชกุมารพระองค์ใหญ่ (สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยืนหันพระปฤษฎางค์

ให้กล้องในการพิธีโสกันต์  ณ เขาไกรลาส  ในสวนขวา  พระบรมมหาราชวัง

มัน้ำตก บ่อน้ำ และสัตว์ส่วนหนึ่ง  ที่มีคติความเชื่อว่า  อยู่บนเขาไกรลาส

ในป่าหิมพานต์ คือ ม้าราชสีห์ ช้าง และโค สัตว์เหล่านี้หล่อด้วยโลหะและมีน้ำพุ่ง

ออกจากปาก เพื่อสรงน้ำพระราชโอรส  พระราชธิดาที่ทรงรับพระราชทาน

โสกันต์ เมื่อปี พ.ศ.2433

ฉาย ณ เกย พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท

พระบรมมหาราชวังในการพิธีโสกันต์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ  สยามมกุฎราชกุมาร

พระองค์แรกของสยามประเทศ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2433

สนามหลวง และวัดพระแก้ว

ส่วนหนึ่งของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  บริเวณปราสาทพระเทพบิดร

พระมณฎปซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระไตรปิฎก และพระศรีรัตนเจดีย์

ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

พ.ศ.2423

ช้างต้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีปกกระพองและภู่ขนจามรีห้อยหน้าหูพร้อมผ้าเยียรบับคลุมหลัง

มีควาญคอและควาญท้าย  ขณะเดินอยู่ในสวนสราญรมย์

ประมาณปี พ.ศ.2411

.

.

เป็นภาพในอดีตที่สามารถตรึง จิตใจ

ทำให้ตระหนักรักความเป็นชาติไทย

หยุดเถอะครับ หากใครที่กำลังทำร้ายประเทศไทย

มาร่วมกันทำให้ภาพความเป็นไทยในวันนี้

ให้เป็นภาพประวัติศาสตร์ ให้ลูกหลานภาคภูมิใจ

ฝากเอาไว้ให้เค้า  กลับมาดู

ไม่มีใครหอบเอาทรัพย์สมบัติติดตัวไปได้

เมื่อสิ้นลมหายใจไปแล้ว  แม้แต่บาทเดียวครับ

สวัสดีครับ

Advertisements

3 responses to “ภาพประวัติศาสตร์ ที่น้อยคนเคยได้เห็น เชิญชมครับ

  1. อยากให้แต่ละฝ่ายแต่ละคน…หยุดทะเลาะกันสักพักแล้วหันมามองภาพเหล่านี้…หากเหตุการณ์ทุกวันนี้ยังคงดำเนินอยู่แบบนี้ต่อไปก็จะกลายเป็นประวัติศาสตร์…ที่น่าอดสูยิ่ง…บรรพบุรุษต่อสู้เพื่อสร้างชาติ…แล้วยุคปัจจุบันล่ะ…เราต่อสู้กันเองเพื่ออะไร??

  2. ได้ความรู้อีกแล้วสารวัตรขอบคุณค่ะ

  3. เห็นแล้วปลื้มค่ะ….แต่ทุกวันนี้คนมีกิเลสครอบงำจนหน้ามืดตามัว ลืมอารยะธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมา ตายไปก้เอาไรไปไม่ได้แต่ก็ยังดันทุรัง..สงสารประเทศไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s