Tour of duty ตอน ไปเที่ยว เทพา ครั้งแรกในรอบ 2 ปี

Tour of duty

ตอน 

ไปเที่ยว เทพา ครั้งแรกในรอบ 2 ปี

วนเวียนอยู่ในจังหวัดชายแดนใต้ ใกล้จะครบรอบ 2 ปี ในอีกสองสามเดือน

ไม่น่าเชื่อว่าไม่เคยไป สภ.ใด สภ.หนึ่งเลย

มีจริงครับ

แต่ไม่กี่โรงพักครับ

แต่เข้าปีเสือแค่ไม่กี่วัน ก็เปิดบริสุทธิ์ แล้วอีกหนึ่ง สภ.

สถานีตำรวจภูธรเทพา

หนึ่งใน 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ที่มีเงามืดสิงอยู่ในถูกจัดอยู่ในกลุ่ม

ไม่เคยเข้ามาในเขตเมืองนี้เลย

เพราะไม่มีเหตุร้ายครับ

เมืองที่สงบสุข

ชื่อจะคล้องจองกัน เทพา สะบ้าย้อย

เพราะอยู่ติดๆกันครับ

วันวานงานเข้า พี่น้องตำรวจทหาร

เลยต้องมารวมพลังกันสักหน่อย สุมหัว

ไม่ไกลจากป้ายแสดงอาณาเขต

ดินแดนลังกาสุกะ

ในขณะที่รัฐบาลกำลังวุ่นวายกับปัญหาระดับประเทศ

หวยออนไลน์

ผลประโยชน์ ที่ไม่ซับซ้อน เด็ก ก็ดูออก

ว่าผู้ใหญ่ คนรูปหล่อ กำลังคิดอะไรอยู่

พวกเรา ก็คงต้องเจ็บตัวกันต่อไป

กับปัญหา เดิมๆ ที่ทำให้ไทยไม่เข้มแข็ง

สู้ๆ

สวัสดีครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s