ไฟใต้ ดับไม่ยาก หาก เข้าใจ

จดๆจ้องๆ อยู่หลายวันแล้วครับ กว่าจะตัดสินใจถ่ายทอดบทความนี้ออกมาได้

ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีอะไรมาดลจิตดลใจ

ให้อาจหาญ เขียนบทความนี้

"ไฟใต้" ดับไม่ยาก  หากเข้าใจ

ถือว่ามาแลกเปลี่ยนความคิด ความเห็นกันนะครับ

ระยะเวลา ประมาณ 16 เดือนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ หน้าที่หนึ่ง ใน จชต.

สิ่งที่ผมได้มาสัมผัส กับบรรยากาศ สถานการณ์จริงๆ

ณ พื้นที่ จริงๆ

ผนวกกับองค์ความรู้ ที่พอจะมีติดตัวมาจากนิด้า

เพื่อที่จะได้มองสภาพปัญหา ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

ก่อนอื่น

บทความนี้เขียนจากความเห็นส่วนตัวของผม มีเจตนาเพื่อแลกเปลี่ยน

ความคิด ทัศนคติ ต่อสถานการณ์ ไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อผู้ใด หรือหน่วยงานใด

ทั้งสิ้น หากเกิดผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ

.

เพื่อที่จะได้จินตนาการ มองภาพ ให้ง่าย และเข้าใจตรงกัน

ผมมอง จังหวัดชายแดนภาคใตของไทย (จชต.)

เป็นองค์กรที่มีชีวิต องค์กรหนึ่ง

ซึ่งจะประกอบไปด้วยองค์การมีชีวิต ย่อยๆ อยู่รวมกัน เกี่ยวข้อง ส่งเสริมกัน

ฉะนั้นหากเกิดปัญหา หรือความผิดปกติ ขึ้น ก็เปรียบดังร่างกายคน

"เจ็บป่วย"

การรักษา หรือแก้ไข ไม่มีสูตร กฎ ตายตัว เหมือนการบวก ลบ เลขคณิต

หากเป็นข้อสอบ ก็เป็น แบบอัตนัย ไม่ใช่แบบปรนัย

จชต. ก็เป็นองค์กร เล็กๆหนึ่งในหลายองค์กร ที่ประกอบขึ้นเป็นประเทศไทย

ผมมองว่า "จชต." เปรียบ ดัง "คน" คนหนึ่ง ในพี่น้องหลายๆคน

ที่แยกกันอยู่ในทิศใต้ ของเมืองไทย  ไกลจาก เมืองหลวงมากที่สุด

ที่เมืองหลวง มี"รัฐบาล"  เปรียบดัง "ผู้ปกครอง" มีหน้าที่สอดส่องดูแล

ความเป็นอยู่ของพี่น้องทุกๆภาค ให้อยู่ดีมีสุข

โดยมี "พี่เลี้ยง" ที่เป็นตัวแทน ของ "จชต." ที่ได้จากการเลือกตั้ง

ตามการปกครองประชาธิปไตย หรือในอีกชื่อหนึงคือ ส.ส. นั่นเอง

สถานการณ์ ที่เป็นอยู่

ผู้ปกครอง(รัฐบาล) แต่งตั้ง "พี่เลี้ยงพิเศษ" มาอีกคน

เป็นหน่วยหลักในการแก้ปัญหา รักษาอาการป่วยของ จชต.

มาดูแล ร่วมกับพี่เลี้ยง เดิมๆ ที่มีอยู่แล้ว อีกคนหนึ่ง

.

"จชต." คนนี้ ปัจจุบัน มีสภาพเป็น "คนป่วยหนัก"

ป่วย มานาน ป่วย เรื้อรัง อันเนื่องมากจากหลากหลายสาเหตุ

อาการป่วยที่ว่า เกิดจากการป่วย ของอวัยวะภายใน

ที่ประกอบไปด้วยอวัยวะหลายๆ ส่วนตามที่พวกเราทราบกันดี

ไม่ว่า จะเป็นตับ ไต ใส้ หัวใจ ปอด ม้าม ฯลฯ

อวัยวะภายในที่ว่า เปรียบได้ดัง "องค์การย่อยๆในสังคม "

ไม่ว่าจะเป็น อบต. โรงพยาบาล อำเภอ ประมง ไปรษณีย์ ตำรวจ

ทหาร  ฝ่ายปกครอง การศึกษา โรงเรียน

สรุปได้ว่า

ปัจจุบัน จชต. ป่วย  ป่วยที่เกิดจากปัญหาต่างๆ มาเนิ่นนาน

ช่างมัน สำหรับเหตุ เพราะพูดไป ก็ทะเลาะกันเปล่าๆ ไม่มีประโยชน์

มาดูทางแก้ไขรักษาดีกว่า

คนป่วยจะต้องทำอย่างไรครับพี่น้อง

ถูกครับ   หากตอบว่าพาไปหาหมอ

แต่จะให้เร็ว ให้ไว พาหมอลงมารักษาดีกว่าครับ

พาหมอเฉพาะทาง  เฉพาะโรค มาตรวจมาวิเคราะห์เฉพาะส่วนอวัยวะ

อะไรเสีย  ผ่าตัด เปลี่ยน  รักษา ให้ยา ว่ากันไป

ตามอาการ ตามอวัยวะ ตามฝีมือหมอ

เมื่อรักษา แล้วก็ต้องบำรุง

หากมาตามอาการเลือดไหลทุกวันเช่นนี้

ผมเชื่อว่าต้องใช้เวลา ใช้เงิน และต้องให้กำลังใจ

จชต.คนป่วย

เพื่อให้ คนๆ นี้ยืนอยู่ได้ด้วยขา ด้วยอวัยวะ ของตนเอง หายใจได้ด้วยตนเอง

ให้เขาแข็งแรงด้วยตัวเอง

ย้อนมามอง สถานการณ์ปัจจุบัน ณ ครับ

รัฐบาล – ผู้ปกครอง ก็ให้ความสนใจ ดี ด้วยการให้พี่เลี้ยงพิเศษ

ลงมาดูแล ร่วมกับ ผู้แทน-พี่เลี้ยงตามธรรมชาติ

ให้เงินงบประมาณ มหาศาล ใช้ในการนี้

แต่

ผู้ปกครองลืมครับ

ลืมเอาหมอ เฉพาะทาง เฉพาะโรคลงมารักษา จชต.คนป่วยคนนี้

ไม่ได้ว่านะครับ

ผมเชื่ออย่างนี้ครับ

ผมเชื่อว่า

กระทรวงศึกษาฯ เก่งในการแก้ปัญหาทางการศึกษา มากกว่า ครู ตชด. ทหาร

กรมประมง น่าจะเก่งเรื่องแก้ปัญหาประมง มากกว่า ทหาร ตำรวจ

กรมชลประทาน เก่งเรื่องแก้ปัญหาเรื่อง น้ำ มากกว่า ทหาร ตำรวจ

กรมทางหลวง เก่งเรื่องสร้างทาง มากกว่า ทหารช่าง

กระทรวงเกษตรฯ เก่งเรื่องแก้ปัญหา เรื่องการทำกินทางเกษตร มากกว่า ทหาร

กระทรวงสาธารณสุข เก่งเรื่องการแก้ปัญหา การเจ็บป่วย มากกว่า ทหาร

หน่วงงานราชการอื่นๆ ของส่วนกลาง มีความเก่งเฉพาะด้าน

ในงานที่ตนรับผิดชอบ มากกว่า พี่ทหาร

พี่ทหาร ต้องมาแบกภาระ ทำหน้าที่ มากว่า งานป้องกันประเทศที่ตนเก่ง

ขณะนี้ปัญหา ต่างๆ ถูกผลักภาระ มาให้ทหาร

ในเมื่อทุกภารกิจ ทับถมมาที่ทหาร

อะไรที่ตามมา

.

.

.

เงินงบประมาณ

.

.

ตัวนี้แหละ สร้างปัญหาผูกพัน

เงินงบประมาณตามช่องทางปกติ ที่เคยไหลเข้าช่องทางส่วนราชการปกติ

ถูกปิดไป ในความเชื่อที่ว่าไม่สามารถแก้ปัญหาในส่วนของตัวเองได้

ไม่ไว้วางใจกัน

.

 แน่นอน   เมื่อเงินมากองอยู่ที่พี่เลี้ยงพิเศษ ความขัดแย้ง เกิดขึ้นโดยผลัน

ปัจจุบัน จชต.คนป่วย กำลังนอนเสพสุข

อยู่ใน โรงพยาบาลเอกชน สะดวก สบาย ผู้ปกครองจ่ายไม่อั้น

แต่ไม่มีการรักษา มีแต่เลี้ยงไข้

มีผลประโยชน์เกิดขึ้น จากการเจ็บป่วย มีใครหลายๆคนไม่อยากให้หายป่วย

อันนี้คิดเอง

.

.

ทางแก้ไข

ไม่ยากครับ ขอแค่รักษาอาการตามโรค

เมื่อตั้งสมมติฐานว่ามีอวัยวะภายในองค์กรป่วย ก็ตรวจ ก็รักษา

ตรวจร่างกายครั้งใหญ่ ทุกส่วน ทุกงาน ทุกกระทรวง

ไม่ใช่ผลักภาระให้หน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง เหมือนเดิม

ขออนุญาต ชื่นชมหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งมีอีกหลายหน่วยที่ไม่ได้เอ่ยถึง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นว่า ปัญหา ที่จชต. ในส่วนที่รับผิดชอบ

คือการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งจากตัวข้าราชการตำรวจในพื้นที่เอง

วิธีการปฏิบัติงานที่ไม่ได้เรื่อง  และอื่นๆอีกมากมาย

ได้ตั้ง

"ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ส่วนหน้า"

ขึ้นที่ จังหวัดยะลา เมื่อหลายปีก่อนเลยดีเดียว

วัตถุประสงค์ เพื่อผ่าตัด อวัยวะที่เป็นตำรวจ ที่ จชต.

ระดม สรรพกำลังจากทุกส่วน มาร่วมกันแก้ปัญหา รักษา

บังคับใช้กฎหมาย ในพื้นที่ให้ เกิดความเสมอภาค เป็นธรรม

โดยผู้นำ หลายท่าน อาทิ ผบ.ตร.ทุกท่าน ที่ผ่านมา

พล.ต.ท.อดุลย์  แสงสิงแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท.พีระ  พุ่มพิเชษฐ์ ผบ.ศชต. คนแรก

มีการฝึก ฝึก  ฝึก ฝึก ฝึก ฝึก

ตำรวจในพื้นที่

ฝึกทั้งสรรพความรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของตำรวจในพื้นที่ เน้น ในพื้นที่

ให้เข้มแข็ง จนในปัจจุบัน จชต.มีระบบการาบริหารของตำรวจ

ที่เข้มแข็งไม่แพ้ ตำรวจ กองบัญชาการอื่น  หรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไป

.

.อยากเห็น

ส่วนหน้า ของหน่วยงาน กระทรวงอื่นๆ

กระทรวงศึกษา ส่วนหน้า

กระทรวงเทคโนโลยีฯ ส่วนหน้า

กระทรวงเกษตรฯ ส่วนหน้า

ทุกศูนย์ส่วนงาน  จัดทัพส่วนหน้า ลงมารักษา อาการป่วย จชต.กัน

ช่วยกันลงมาเพิ่อแก้ปัญหา หน่วยงานในพื้นที่

เพื่อวันข้างหน้า

จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้เป็นพื้นที่

ที่สงบสุข

น่าอยู่

ไม่แพ้ พื้นที่ใดๆ ในประเทศไทย

เห็นมั้ยละครับว่า

ปัญหาไฟใต้ แก้ไม่ยาก  ถ้าหาก 

"เข้าใจ"

Advertisements

One response to “ไฟใต้ ดับไม่ยาก หาก เข้าใจ

  1. พอ-แล้ว

    ความคิดเห็นม่ะตรงกัน ม่ะมีทางเข้าใจ..ต่างหน่วยก็คิดว่าตัวเองดี ก็ยากที่จะเข้าใจ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s