Tour of duty ตอน ไปคารวะ อนุสาวรีย์ลูกปืน รำลึก กบฎดุซงญอ

Tour of duty

วันนี้เลียบ ๆ เคียง ๆ  เข้านราธิวาส ดีกว่า

ติดค้างเอาไว้ครับ ยังจำได้ คราวที่แล้ว เสียมือ อายนิดหน่อย

ดันเอารูปใน อนุสาวรีย์ลูกปืน ในอินเตอร์เน็ท มาลงในบล็อก

http://www.oknation.net/blog/cop-guide/2009/01/26/entry-1

สร้างความเสื่อมเสียอย่างมาก แก่ Tour of duty

วันนี้เลยขอแก้มือ

แต่ก่อนจะชมภาพ ขอคัดลอก ประวัติพอสังเขป ของที่มา

อนุสารีย์ลูกปืน  อันเกี่ยวเนื่องมาจากเหตุการณ์สำคัญในอดีตคือ

"กบฎดุซงญอ"

ดังนี้ครับ

 
กบฏดุซงญอ (มลายูปัตตานี: ปือแร ดุซงญอ   แปลว่า "ดุซงญอลุกขึ้นสู้")  
 
เป็นเหตุการณ์การปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐไทยกับกลุ่มชาวไทยมุสลิม  
 
 เชื้อสายมลายู ระหว่าง 25 – 28 เมษายน พ.ศ. 2491 ที่ หมู่บ้านดุซงญอ  
 
ตำบลจะแนะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก  
 
 ทั้งสองฝ่าย หลังจากเหตุการณ์ผ่านไป มีการสร้างอนุสาวรีย์
 
ลูกปืนเพื่อรำลึกถีงเหตุการณ์นี้ แต่อนุสาวรีย์นี้ไม่เป็นที่รู้จักมากนักการก่อตัว  

 

ความไม่พอใจรัฐบาลไทยของชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูเริ่มขึ้นจากการ

ยกเลิกระบบสุลต่านหรือเจ้าผู้ครองนครมาเป็นระบบมณฑลเทศาภิบาล

ในสมัยรัชกาลที่ 5 และทวีความรุนแรงขึ้นในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมที่

จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี รวมทั้งความอดอยากในช่วง

สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ราษฎรที่นับถือศาสนาอิสลามเห็นว่าพวกตน

ไม่ได้รับการดูแลเท่าเทียมกับราษฎรที่นับถือศาสนาพุทธ 

นอกจากนี้ยังมีแรงหนุนจากภายนอก โดยอังกฤษสนับสนุน

ตนกู มะไฮยิดดิน อับดุลกาเดร์ บุตรของรายาปัตตานีองค์สุดท้ายให้แยกตัว

ออกจากไทยเพื่อแก้แค้นที่ไทยหันไปร่วมมือกับญี่ปุ่น แกนนำในการต่อต้าน

รัฐบาลยุคนั้นคือหะยีสุหลง อับดุลกาเดร์ ซึ่งมีบทบาทในการคัดค้าน

การตั้งดะโต๊ะยุติธรรมเรียกร้องให้แยกศาลศาสนา และเสนอ คำขอ

 7 ข้อต่อรัฐบาลหะยีสุหลงถูกจับด้วยข้อหากบฏเมื่อ 16 มกราคม 

พ.ศ. 2491ซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่ราษฎรอย่างกว้างขวาง  

 

เหตุการณ์ในพื้นที่

การรวมกลุ่มของชาวไทยเชื้อสายมลายูในยุคนั้นมีอยู่ด้วยกัน

2 สาเหตุ อย่างแรกคือ ไม่พอใจนโยบายรัฐบาลที่รู้สึกว่าเป็นการ

กดขี่พวกเขา อย่างที่สองคือ รวมตัวกันต่อสู้กับโจรจีนคอมมิวนิสต์ 

มลายาที่มักข้ามแดนมารังควานชาวไทยกลุ่มนี้เป็นประจำ

ซึ่งพวกเขาไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐเพราะมี

ความระแวงกันอยู่เป็นทุนเดิม ความระแวงซึ่งกันและกันนี้

เป็นให้เกิดความรุนแรงขึ้นในที่สุด ทั้งโดยความเข้าใจผิด

และถูกยุยงจากผู้ไม่หวังดี

 

ลำดับเหตุการณ์ในพื้นที่เป็นดังต่อไปนี้

24 เมษายน เจ้าหน้าที่รัฐได้รับรายงานว่า

หะยีสะแมงฟันนายบุนกี (จีนเข้ารีตอิสลาม) ได้รับบาดเจ็บสาหัส

25 เมษายน ตำรวจและเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองรวม 4 นาย

 เข้าไปตรวจเหตุการณ์ในหมู่บ้าน ถูกพวกก่อการจลาจล

ราว 30 คนถือดาบไล่ฟัน จนต้องหนีออกจากหมู่บ้าน

26 เมษายน ตอนเช้า ตำรวจราว 28 นาย นำโดย

ร.ต.อ. บุญเลิศ เลิศปรีชา ยกเข้ามาที่ตลาดดุซงญอ

และส่งตำรวจ 4 นาย คือ สิบตรีสง รุ่งเรือง พลฯสมัคร

ประดิษฐ์ สุวรรณภักดี พลฯสมัคร บุญ กล้าหาญ

และพลฯสมัคร สมศักดิ์ แหวนสำริด ไปเป็นกองล่อ

ให้ฝ่ายจลาจลแสดงตัว ผลปรากฏว่าฝ่ายจลาจล

มีกำลังมากกว่า ฝ่ายตำรวจต้องล่าถอย

ตำรวจที่เป็นกองล่อทั้ง 4 นายเสียชีวิตทั้งหมด

27 เมษายน กำลังตำรวจจากจ.สงขลาอีก 20 นาย

มาถึง ต.กรีซา เริ่มยกพลเข้าหมู่บ้านดุซงญอ

ปะทะกับพวกจลาจล ยิงโต้ตอบกันราว 3 ชั่วโมง

ฝ่ายตำรวจจึงล่าถอย ระหว่างถอย พลฯสมัคร วิน ไกรเลิศ

ถูกฝ่ายจลาจลยิงเสียชีวิต

28 เมษายน กำลังตำรวจเข้าโจมตีหมู่บ้านดุซงญออีกครั้ง

และปราบปรามฝ่ายจลาจลได้เด็ดขาด

อย่างไรก็ตามรายละเอียดของเหตุการณ์แตกต่างกันไป

ขึ้นกับว่าเป็นเอกสารของฝ่ายใด เอกสารของรัฐบาลไทย

กับเอกสารที่เขียนโดยชาวมลายูให้ข้อมูลที่ต่างกันทั้งวัน

ที่เกิดเหตุการณ์และจำนวนชาวบ้านดุซงญอผู้เสียชีวิต

แต่จำนวนตำรวจที่เสียชีวิตตลอดเหตุการณ์ ข้อมูลส่วนใหญ่

ระบุว่าอยู่ที่ราว 30 คน

ข้อมูลจากชาวบ้านดุซงญอที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า

ชาวบ้านส่วนหนึ่งขึ้นไปรวมตัวบนเขาเพื่อประกอบพิธี

ทางไสยศาสตร์ให้อยู่ยงคงกระพันเพื่อต่อสู้กับโจรจีน

คอมมิวนิสต์ ในกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งเป็นคนหนุ่มที่หนีการ

เกณฑ์ทหาร เพราะเชื่อว่าถ้าเป็นทหารเกณฑ์แล้วต้อง

ถูกบังคับให้ไหว้พระพุทธรูป เจ้าหน้าที่ตำรวจขึ้นไปตามตัว

ชาวบ้านบนเขาให้ลงมา แต่ชาวบ้านไม่ยอม

ขับไล่ตำรวจลงมา ตำรวจจึงรวมกลุ่มกันขึ้นไปยิง

ชาวบ้านบนเขา ชาวบ้านจึงหนีลงมารวมตัวกันที่สุเหร่า

และบ้านของโต๊ะเปรัก ก่อนจะถูกตำรวจยกพลเข้ามาปราบ

 

ปฏิกิริยาของฝ่ายรัฐบาล

จอมพล ป. ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อสอบสวน

หาสาเหตุโดยมีพระยาอมรฤทธิธำรง (พร้อม ณ ถลาง) 

เป็นประธานกรรมการและ พ.ต.ท. เผ่า ศรียานนท์เป็นรองประธาน

 ระหว่างการสอบสวน ทางจ.นราธิวาสส่งโทรเลขเข้ามาขอ

กำลังทหาร ทางรัฐบาลตัดสินใจส่งเรือรบ 3 ลำที่ซ้อมรบ

ในบริเวณนั้น และเครื่องบิน 1 ฝูง เข้าไป แต่เหตุการณ์สงบลงเสียก่อน

ผลการสอบสวนของคณะกรรมการ แจ้งว่าการจลาจลเกิดจาก

ความเข้าใจผิด ราษฎรมาชุมนุมกันมากเพื่อเข้าร่วมพิธีทาง

ไสยศาสตร์ จนเป็นที่ผิดสังเกตของตำรวจ จึงขอเข้าตรวจค้น

 ชาวบ้านไม่ยอมจึงเกิดการปะทะกัน

 

หลังเหตุการณ์

ผลของการจลาจลทำให้ชาวไทยมุสลิมประมาณ

2,000 – 4,000 คนอพยพเข้าไปในสหพันธรัฐมลายู

 (ประเทศมาเลเซียปัจจุบัน) ความตึงเครียดในพื้นที่

ทำให้รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตจังหวัดชายแดน

ภาคใต้เพื่อปราบคอมมิวนิสต์ เหตุการณ์กบฏนี้กันมากนัก

ได้มีผู้กล่าวถึงอย่างกว้างขวางอีกครั้ง เมื่อเกิดเหตุการณ์

กรณีกรือเซะ 2547 ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547

 จนมีผู้เสียชีวิต 108 ศพ ซึ่งวันนั้นเป็นวันครบรอบ 56 ปี

เหตุการณ์กบฏดุซงญอ

โดย คนว่างงาน

 

 

  ที่มา: จากบล็อคของท่าน  คนว่างงาน ขอบคุณครับ

http://www.oknation.net/blog/Cantona

เอาล่ะครับ  ได้ทราบ ที่ไป ที่มา ของเหตุการณ์ กันแล้ว 

มาดูกันครับว่าอนุสาวรีย์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อระลึก

ถึงความเสียสละ  กล้าหาญ พลีชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

อนุสาวรีย์ ลูกปืน แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ด้านหน้า นปพ.จว.นราธิวาส

เคยนั่งเมียงมอง  มาหลายคราวแล้วล่ะครับ

เพิ่งจะทราบว่าคืออะไร

คราวนี้ก็เลยมีโอกาสคารวะด้วยความเคารพ

ขอให้ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว

จงร่วมดลบันดาลให้ความสงบสุข

จงบังเกิดในแผ่นดินไทยผืนนี้ในเร็ววันด้วยเทอญ

ขออย่าให้มีอนุสาวรีย์แห่งความสูญเสียเช่นนี้

เกิดขึ้น

อีกเลย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s