เดินทางไกล เพื่อกลับไป เป็นตัวเรา

 
 
"กล่าวลา คำตากล้า  มุ่งหน้า สปก.สน.ตร.ยะลา"
 
 
 
พบ เพื่อ ลาจาก
 
ระยะเวลา ๗๖ วัน ที่ อ.คำตากล้า
 
ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ไม่ทันตั้งตัว
 
 
นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s